♦ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ♦

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sử dụng hợp pháp

“Điều khoản sử dụng” này quy định những điều khoản được và không được phép làm với hệ thống trang nạp tiền của Dzogame có tên "https://vi.dzogame.vn/" và gọi tắt là “Dzoví”.

Dzodong/Dzocoin là đơn vị tiền tệ được sử dụng tại “Dzoví”, Khách hàng chỉ sử dụng DzoDong/DzoCoin cho các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Dzogame và chỉ giới hạn sử dụng trong hệ thống các sản phẩm thuộc Dzogame sở hữu và phát hành. Khách hàng có thể nạp hoặc mua Dzodong/Dzocoin tại trang https://vi.dzogame.vn/ .

Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống DzoDong/DzoCoin của Dzogame. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của Khách hàng vào hệ thống Dzogame sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu tuân thủ

Khi Khách hàng đã đăng nhập vào trang https://vi.dzogame.vn/ có nghĩa là đã hiểu và đồng ý với bản “Điều khoản sử dụng” này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Điều khoản sử dụng này. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Dzogame có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản, chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.

Dzogame có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức năng hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Dzogame cũng sẽ hợp tác với với cơ quan quản lý chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Dzogame qua địa chỉ email: hotro@dzogame.vn

3. Đảm bảo dịch vụ

Trang https://vi.dzogame.vn/ do Dzogame cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống này và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bão lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Dzogame sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống “Dzoví” bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Dzogame không bảo đảm rằng hệ thống DzoDong/DzoCoin hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống “Dzoví”. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Dzogame sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

4. Giới hạn trách nhiệm

Dzogame sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu Khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Dzogame. Ngoài ra, Dzogame cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng hệ thống “Dzoví”, Khách hàng đồng ý rằng Dzogame, Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc, Nhân viên, Cổ đông, Đại lý của Dzogame sẽ không phải chịu trách nhiệm với BẠN hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống Dzodong/Dzocoin hay khi sử dụng dịch vụ. 

Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống Dzodong/Dzocoin sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong “Điều khoản sử dụng” của trang https://vi.dzogame.vn/ .

5. Bồi thường và bồi thường thiệt hại

Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Dzogame hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các điều khoản của “Điều khoản sử dụng” này hoặc các quy chế, quy định sử dụng dịch vụ khác giữa Dzogame và Khách hàng;

- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Dzogame;

- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Dzogame;

- Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Dzogame;

- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Dzogame;

6. Truy cập khu vực có mật khẩu

Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống Dzovi. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng hoặc sự cho phép của Dzogame có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.

7. Điều khoản duy trì đại lý

Dzogame sẽ tạm khóa tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: 

- Các tài khoản Đại lý không phát sinh giao dịch bao gồm: (nạp tiền, mua mã thẻ, chuyển tiền vv...) trong thời gian sáu (06) tháng tính từ ngày có giao dịch cuối cùng.

- Các tài khoản Đại lý trong quá trình kinh doanh trên hệ thống “Dzoví” bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận. Dzogame sẽ khóa tài khoản chờ xử lý. 

- Dzogame sẽ khóa vĩnh viễn các tài khoản Đại lý trong trường hợp Các tài khoản Đại lý mà Dzogame được xác nhận là vi phạm “Điều khoản sử dụng” của “Dzoví”

8. Chấm dứt sử dụng

Dzogame có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng DzoDong/DzoCoin của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu của Khách hàng, khi Khách hàng không muốn sử dụng DzoDong/DzoCoin của Dzogame, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc Khách hàng, Dzogame sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ. 

- Tài khoản ví của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Dzogame sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng.

- Dzogame sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống “Dzoví” của Dzogame.

- Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

- Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn, Dzogame cũng có quyền đình chỉ tài khoản “Dzoví” hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

- Các trường hợp khác: Dzogame sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn hoặc văn bản.

9. Điều khoản bất khả kháng

Dzogame sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:

- Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công… 

- Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công… 

- Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

10. Quy định về tranh chấp

- Tranh chấp giữa Khách hàng và Dzogame, Dzogame sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật. 

- Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba, Dzogame không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba. 

- Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.

- Trường hợp có bất kỳ nội dung nào của điều khoản bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa điều khoản này và các điều khoản sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì điều khoản mới nhất sẽ có giá trị.

Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến “Điều khoản sử dụng” này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán, thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.

11. Kết luận

“Điều khoản sử dụng” là cam kết đồng ý và chấp nhận giữa Khách hàng và Dzogame khi Khách hàng đăng ký và sử dụng”DzoVí” của Dzogame.

Tuỳ từng thời điểm nhất định, Dzogame có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của điều khoản và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang “Dzoví” mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của điều khoản mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các nội dung điều khoản đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo “Điều khoản Sử dụng” Dịch vụ của Dzogame. Hơn thế nữa, Dzogame có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản điều khoản này và luật pháp liên quan.

II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

- Tên tài khoản: Khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản của DzoID, Facebook, Google, Apple mà Khách hàng đã đăng ký.

- Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và ghi các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra (ví dụ: bị hack, nhớ sai mật khẩu, v.v…). Dzogame không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của Khách hàng do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra;

- Email hoặc Số thuê bao điện thoại được đặt làm tài khoản DzoVí là email hoặc số điện thoại được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật và cá nhân khi sử dụng số thuê bao điện thoại để đăng ký trên hệ thống.

2. Nạp tiền

Ø Phạm vi

Khách hàng Nạp tiền vào tài khoản DzoVí bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website https://vi.dzogame.vn/ chọn mục Nạp Tiền  để giao dịch.

Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản DzoVí, Khách hàng có thể xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Ø Thời gian xử lý

Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, DzoDong/DzoCoin sẽ ghi có số dư tương ứng với giao dịch Nạp tiền của Khách hàng vào tài khoản của Khách hàng tại website  https://vi.dzogame.vn/

Ø Trường hợp hạn chế

Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi Dzogame tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền Khách hàng chuyển tới DzoVí để nạp tiền có nguồn gốc không rõ ràng và bất hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp, làm giả…

3. Mua hàng hóa, dịch vụ

Ø Phạm vi

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản, chọn Tab MUA DZO DONG hoặc NẠP TIỀN GAME để mua các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Dzogame

Ø Thời gian xử lý

Hàng hóa, dịch vụ mà Khách hàng mua và thanh toán thành công sẽ được xuất trả ngay cho Khách hàng trên hệ thống.

Ø Các trường hợp hạn chế 

Thao tác mua hàng bị hạn chế trong trường hợp trong kho hết hàng hoặc tài khoản của Khách hàng không đủ số dư thực hiện giao dịch.

4. Mua DzoDong/DzoCoin & dùng DzoDong/DzoCoin

Ø Phạm vi

Khách hàng có thể mua hoặc dùng DzoDong/DzoCoin từ tài khoản DzoVí bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website  https://vi.dzogame.vn/ ,chọn mục MUA DZO DONG (nạp tiền vào DzoVí) hoặc NẠP THẺ GAME (sử dụng tiền từ DzoVí để nạp vào game/webshop). Tùy thuộc vào hình thức giao dịch, Khách hàng sẽ mất một khoản phí dịch vụ tương ứng theo bảng phí ở phần chính sách.

Ø Giới hạn

Để thực hiện chức năng thanh toán bằng DzoDong/DzoCoin vào game, yêu cầu DzoVí của Khách hàng phải được chứng thực tài khoản theo quy định.