ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Sử dụng hợp pháp 

Khách hàng chỉ được phép sử dụng Dzodong cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi DZOGAME. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống Dzodong của DZOGAME. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống DZOGAME sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

2. Yêu cầu tuân thủ

Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, DZOGAME có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.

DZOGAME có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. DZOGAME cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với DZOGAME qua địa chỉ email: hotro@dzogame.vn 

3. Liên kết trang của bên thứ ba

Hệ thống Dzodong cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ Ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên đối tác đó. Việc khách hàng liên lạc hay thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoặc việc khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo và các hoạt động khác được tìm thấy trên hoặc qua trang https://dzogame.vn, chỉ là sự liên quan giữa khách hàng và các đối tác đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với DZOGAME, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của DZOGAME. Khách hàng đồng ý rằng DZOGAME sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.

 

4. Đảm bảo dịch vụ

Dzodong do DZOGAME cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống Dzodong và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bão lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của DZOGAME sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống Dzodong bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, DZOGAME không bảo đảm rằng hệ thống Dzodong hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống Dzodong, Dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể DZOGAME sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

5. Giới hạn trách nhiệm

DZOGAME sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của DZOGAME. Ngoài ra, DZOGAME cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng hệ thống Dzodong, Khách hàng đồng ý rằng DZOGAME, Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc, Nhân viên, Cổ đông, Đại lý của DZOGAME sẽ không phải chịu trách nhiệm với BẠN hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống Dzodong hay khi sử dụng dịch vụ. 

Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống Dzodong sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận giữa Công ty DZOGAME và Khách hàng.

 

6. Bồi thường và bồi thường thiệt hại

Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho DZOGAME hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa DZOGAME và Khách hàng;

- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến DZOGAME;

- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến DZOGAME;

- Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến DZOGAME;

- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến DZOGAME

7. Truy cập khu vực có mật khẩu

Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống Dzodong. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng hoặc sự cho phép của DZOGAME có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.

 

8. Điều khoản duy trì đại lý

DZOGAME sẽ tạm khóa tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: 

- Các tài khoản Đại lý không phát sinh giao dịch bao gồm: (nạp tiền, mua mã thẻ, chuyển tiền vv...) trong thời gian sáu (06) tháng tính từ ngày có giao dịch cuối cùng.

- Các tài khoản Đại lý trong quá trình kinh doanh trên hệ thống Dzodong bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận. DZOGAME sẽ khóa tài khoản chờ xử lý. 

- DZOGAME sẽ khóa vĩnh viễn các tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: Các tài khoản Đại lý mà DZOGAME được xác nhận là vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ DZOGAME. 

 

9. Chấm dứt sử dụng

DZOGAME có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng Dzodong của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng Dzodong của DZOGAME, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, DZOGAME sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ. 

- Dịch vụ của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của DZOGAME sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng.

- DZOGAME sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống Dzodong của DZOGAME.

- Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

- Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn, DZOGAME cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

- Các trường hợp khác: DZOGAME sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.

 

10. Điều khoản bất khả kháng

DZOGAME sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:

- Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công… 

- Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công… 

- Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

11. Quy định về tranh chấp

- Tranh chấp giữa Khách hàng và DZOGAME: DZOGAME sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật. 

- Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: DZOGAME không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba. 

- Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.

Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán, thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.

 

12. Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và DZOGAME khi Khách hàng đăng ký và sử dụng Dzodong của DZOGAME.

Tuỳ từng thời điểm nhất định, DZOGAME có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://vi.dzogame.vn mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của DZOGAME. Hơn thế nữa, DZOGAME có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.

II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

- Tên tài khoản: khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản của DzoID, facebook mà khách hàng đã đăng ký.

- Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và ghi các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra (ví dụ: bị hack, nhớ sai mật khẩu, v.v…). DZOGAME không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của khách hàng do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra;

- Email hoặc Số thuê bao điện thoại được đặt làm tài khoản Dzodong là email hoặc số điện thoại được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật và cá nhân khi sử dụng số thuê bao điện thoại để đăng ký trên hệ thống.

2. Nạp tiền

- Phạm vi

Khách hàng Nạp tiền vào tài khoản Dzodong bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website https://dzogame.vn, chọn mục nạp thẻ tại Tab để thực hiện giao dịch.

Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản Dzodong, khách hàng có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

- Thời gian xử lý:

Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, Dzodong sẽ ghi có số dư tương ứng với giao dịch Nạp tiền của khách hàng vào tài khoản của khách hàng tại website https://vi.dzogame.vn

- Trường hợp hạn chế:

Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi Dzodong tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền khách hàng chuyển tới Dzodong để nạp tiền có nguồn gốc không rõ ràng và bất hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp, làm giả…

 

3. Mua hàng hóa, dịch vụ

- Phạm vi:

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản, chọn Tab Mua dzodong/thẻ game để mua các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi DZOGAME hoặc dzodong cho phép.

- Thời gian xử lý:

Hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua và thanh toán thành công sẽ được xuất trả ngay cho khách hàng trên hệ thống.

- Các trường hợp hạn chế 

Thao tác mua hàng bị hạn chế trong trường hợp trong kho hết hàng hoặc tài khoản của khách hàng không đủ số dư thực hiện giao dịch.

4. Mua Dzodong và dùng Dzodong

- Phạm vi:

Khách hàng có thể mua hoặc dùng Dzodong từ tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website https://vi.dzogame.vn , chọn mục mua Dzodong hoặc thẻ game tại Tab Hồ sơ. Tương ứng với trường hợp mua Dzodong từ tài khoản, khách hàng sẽ mất một khoản phí dịch vụ tương ứng theo bảng phí ở phần chính sách.

- Giới hạn:

Để thực hiện chức năng thanh toán bằng Dzodong vào game yêu cầu tài khoản của khách hàng phải được chứng thực tài khoản theo yêu cầu.